Իմ մասին

Photo 1

Բարև ձեզ, ես Մարիան եմ։

Ես ծնվել և ապրում եմ Երևանում։

ՈՒնեմ ոչ մեծ ընտանիք՝ հայրիկ, մայրիկ և երեք եղբայր։

Ես սովորում եմ Արևելյան դպրոց- պարտեզում։

Ես սիրում եմ նկարել, լողալ, պարել և բակում խաղալ նաև կարողանում եմ աշխատել Playbuzz բլոգով, իսկ այս հղումը կոգնի Ձեզ իմանալ Հովհաննես Թումանյանի մասին։ Սիրում եմ քաղցր միրգ և բանջարեղեն։

Շատ եմ սիրում իմ հարազատներին և ընկերներին։

Ես շատ կուզենայի ունենալ ընտանի կենդանի, հատկապես՝ կատու։

Շատ կուզենայի ճամփորդել, նոր երկրներ տեսնել, հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվել։

Երբ մեծանամ, կդառնամ բժիշկ։ Իսկ դրա համար պետք է լավ սովորեմ։

 

Թռչունի մտածմունքըtrchun

Advertisements

Մայիսի 25. 2018թ.

Սիրելի սովորող այս առաջադրանքնեը մի քանի օրերի համար են, սա Ձեր համար է, Կարդում հասկանում ենք դասը ուշադիր, մի քանի անգամ, աշխատում եք ինքնուրույն և տեղադրում բլոգում: Բացի այս դասից մեկ դաս էլ եմ ուղարկելու, աշխատում ենք ճամբարի ժամանակ: Հարցերի դեպքում մոտեցեք ինձ անպայման:

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Ինչպես գիտենք, սովորական կոտորակը ստացվում է, երբ ամբողջը բաժանում ենք հավասար մասերի և վերցնում ենք մի քանի մասը:

Օրինակ՝ 5/7— րդ կոտորակը ցույց է տալիս, որ ամբողջը բաժանել են յոթ հավասար մասերի և վերցրել են դրանցից հինգը:
Հայտարարը ցույց է տալիս, թե քանի՞ մասի են բաժանել ամբողջը, իսկ համարիչը՝ թե դրանցից քանի՞սն են վերցրել:
Բնականաբար, ամենաշատը կարելի է վերցնել բոլոր եղած մասերը, այդ դեպքում կոտորակի համարիչն ու հայտարարը իրար հավասար են, և մենք ստանում ենք ամբողջը, օրինակ՝ 11/11=1
Այն անբնական դեպքը, երբ կոտորակի համարիչը ավելի մեծ է հայտարարից, օրինակ՝ 6/5 անվանում են անկանոն կոտորակ:  
Կոտորակը, որի համարիչը փոքր է հայտարարից, կոչվում է կանոնավոր կոտորակ:
Կոտորակը, որի համարիչը մեծ է հայտարարից կամ հավասար է նրան, կոչվում է անկանոն կոտորակ:
МII_03_t(1).png
2/5<1,
8/5>1,
5/5=1
Ուշադրություն
Կանոնավոր կոտորակը փոքր է մեկից, անկանոնը մեծ է մեկից:
Խառը թվի գաղափարը

Children-social-security-benefits.jpg

                                                        3 երեխա
apple2.jpgapple2.jpg apple2.jpgapple2.jpg apple2.jpg
                                                         5 խնձոր
Ինչպե՞ս հավասար բաժանել 5 խնձորը երեք երեխաների միջև:
 
Սկզբում պետք է յուրաքանչյուր երեխայի տալ մեկական ամբողջ խնձոր, հետո մնացած 2 խնձորը բաժանել 3 հավասար մասերի:
Յուրաքանչյուր երեխայի կհասնի 2 այդպիսի մաս, այսինքն՝ մեկ ամբողջ խնձորի 2/3 -րդ մասը:
20100207---Apples-Cut.jpg
Յուրաքանչյուր երեխա ստանում է 1+2/3 խնձոր:
28
1-ը կոչվում է ամբողջ մաս, իսկ 2/3-ը՝ կոտորակային մաս:
Այն թիվը, որն ունի ամբողջ և կոտորակային մասեր կոչվում է խառը թիվ:
29
Խառը թվի ներկայացումը անկանոն կոտորակի տեսքով և հակառակը

group-of-kids.jpg

4 երեխա
orange2.pngorange2.pngorange2.pngorange2.pngorange2.png
5 նարինջ
5 նարինջը չորս երեխաների միջև կարելի է բաժանել երկու եղանակներով:
Առաջին եղանակ: Յուրաքանչյուր նարինջ հավասար բաժանել երեխաների միջև:
quater.jpgquater.jpg
Այս դեպքում յուրաքանչյուր երեխայի կհասնի 5 մաս, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է ամբողջ նարնջի 1/4-րդ մասին:
Ուստի յուրաքանչյուր երեխայի կհասնի 5/4-րդ նարինջ:
Երկրորդ եղանակ: Սկզբում յուրաքանչյուր երեխայի տալիս են մեկական ամբողջ նարինջ, ապա վերջին նարինջը հավասար բաժանվում է երեխաների միջև:
16.jpg
31
Ստանում ենք թերի քանորդ և մնացորդ: Թերի քանորդը խառը թվի ամբողջ մասն է, իսկ մնացորդը՝ կոտորակային մասի համարիչը:
Անկանոն կոտորակը խառը թվի տեսքով ներկայացնելու համար պետք է՝1) համարիչը մնացորդով բաժանել հայտարարի վրա, 
2) թերի քանորդը կլինի խառը թվի ամբողջ մասը,  
3) մնացորդը կլինի խառը թվի կոտորակային մասի համարիչը:

Օրինակ՝
32
Խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով ներկայացնելու համար պետք է՝

1) բազմապատկել խառը թվի ամբողջ մասը կոտորակային մասի հայտարարով, 
2) ստացվածին գումարել կոտորակային մասի համարիչը, 
3) ստացված թիվը կլինի անկանոն կոտորակի համարիչը, իսկ հայտարարը կմնա անփոփոխ:
Օրինակ՝
34

Առաջադրանք 1.

Ընտրիր բոլոր անկանոն կոտորակները:
 • 16/24
 • 56/16
 • 33/88
 • 8/56
 • 88/24
 • 9/21
 • 9/8
 • 9/7

Առաջադրանք 2.

Վեց խնձորը պետք է հավասար բաժանել 7 տղաների միջև (խնձորները միանման են): Որքա՞ն կհասնի յուրաքանչյուրին:
Պատասխան՝    ?    խնձոր:

Առաջադրանք 3.

1

Ա) 2 + 6/7=20

Բ) 5 + 1/4=21

Գ) 9 + 2/5=47

Դ) 1 + 8/9=17

Ե) 15 + 11/12=191

Զ) 104 + 3/7=731

Առաջադրանք 4.

2

Ա) 3+4/5

Բ) 8+11/12

Գ) 21+1/2

Դ) 32+3/4

Ե) 1+103/125

Զ) 200+344/625

Առաջադրանք 5.

3

Ա) Վեց ամբողջ երեք հինգերորդ

Բ) տասնութ ամբողջ յոթ իներորդ

Գ) երեսուներեք ամբողջ մեկ երրորդ

Դ) քառասուն ամբողջ յոթ ինըերորդ

Ե) տաս ամբողջ քսաներեք քսանչորսերորդ

Զ) հարյուր հինգ ամբողջ ութ իննսուներեքերորդ

Առաջադրանք 6.

4

Ա) 129/7

Բ) 7/3

Գ) 68/9

Դ) 103/4

Ե) 53/3

Զ) 651/2

Է) 95/8

Ը) 5/4

Առաջադրանք 7.

5

Ա) 20 + 15/18

Բ) 9 + 1/2

Գ) 16 + 1/3

Դ) 42 + 9/5

Ե) 4 + 6/7

Զ) 48 + 17/18

Է) 46 + 2/13

Ը) 5 + 5/4

Առաջադրանք 8.

6

Ա)

Բ)

Գ)

Դ)

Ե)

Զ)

Է)

Ը)

Մայիսի 24. 2018թ.

Մաթեմատիկական խաղեր:

Թեմա՝  Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով:

Առաջադրանք 1.

Կինոդահլիճի երկարությունը 25 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 4/5 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը:
Պատասխան՝
լայնությունը      20    մ է,
բարձրությունը   10  է:

Առաջադրանք 2

Կար թղթի 56 թերթ: Առաջին գրքի տպագրության վրա գնաց բոլոր թերթերի 2/7-ը: Երկրորդ գրքի տպագրության վրա գնաց մնացած թերթերի 3/4-ը: Գտիր, թե քանի՞ մաքուր թերթ մնաց:
Պատասխան՝ մնաց  10  մաքուր թերթ:

Առաջադրանք 3.

Կարինեն իր խնձորների 3/9-ը տվեց իր ընկերուհուն: Քանի՞ խնձոր Կարինեն տվեց ընկերուհուն, եթե նա ուներ ընդամենը 27 խնձոր:
Պատասխան՝ Կարինեն ընկերուհուն տվեց     9     խնձոր:

Առաջադրանք 4.

Մարզադպրոցում կա 63 գնդակ: Դրանց 3/7 -ը վոլեյբոլի գնդակներ են, բասկետբոլի գնդակները 3 -ով շատ են վոլեյբոլի գնդակներից, իսկ մնացածը՝ ֆուտբոլի գնդակներ են: Քանի՞ գնդակ կա յուրաքանչյուր տեսակից:
Պատասխան՝
վոլեյբոլի գնդակներ՝   27    հատ,
բասկետբոլի գնդակներ՝     30  հատ,
ֆուտբոլի գնդակներ՝      6  հատ:

Առաջադրանք 5.

Ուղղանկյան երկարությունը 140 սմ է, իսկ լայնությունը հավասար է նրա երկարության 1/10 -ին: Քանի՞ սանտիմետրով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լայնությունից:
Պատասխան՝ երկարությունը   126 սմ -ով մեծ է լայնությունից:

Ավետիք Իսահակյանի «Երգի հրապույրը»

Այսօր ձեզ կպատմեմ, թե ինչ ստեղծագործություն եմ կարդացել։ Ես կարդացել եմ Ավետիք Իսահակյանի «Երգի հրապույրը»։ Ես ընտրեցի հենց այդ ստեղծագործությունն, որովհետև  վերնագրի մեջ գրված էլ երգ բառը, իսկ ես երգել շատ եմ սիրում։ Իսկ ես երբ նաև կողքից կարդացի հրապույր բառը, ես ահավոր շատ ուզեցի այդ ստեղծագործությունը կարդալ։ Վերնագիրը կարդալիս ջերմություն զգացի։ Պարզվեց, որ նա կարճ ստեղծագործություն էր։ Կարդալուց հետո հասկացա և սովորեցի հետևյալն, որ եթե ինչ-որ մի բան շատ ես ցանկանում և քրտնաջան աշխատում ես դրան հասնելու համար, ապա անպայման ստացվում է։ Ու ես առաջարկում եմ բոլորին կարդալ այս ստեղծագործությունը։

Հայկական ժողովրդական արվեստի թանգարան

Այսօր՝ մայիսի 23-ին, գնացել էինք «Հայկական ժողովրդական արվեստի թանգարան»։  Մենք գնացել էինք մայրենի լեզվի ուսուցչուհու ընկեր Մարինեի, Բնագիտության ու հայրենագիտության ուսուցչուհու ընկեր Իվետայի ու 4-2 դասարանի աշակերտների հետ։ Մենք այնտեղ տեսանք տարբեր գորգեր, որոնց վրա վիշապներ էին պատկերված։ Գորգեր կային, որոնց վրա հիմնականում մենակ վիշապներ էին պատկերված, իսկ դա խորհրդանշում էր բարիություն։ Այնտեղ կար մի գորգ, որը ստեղծվել էր 1809թ․-ին։ Ինչպես տեղեկացանք, նա Իջևանից բերվել էր թանգարան։ Հետո մենք գնացինք և տեսանք փայտից պատրաստված իրեր՝ դեկորատիվ սկուտեղներ, զարդատուփեր, զարդեր և սպասք։ Այնտեղ մի կտոր փայտից պատրաստված գիրք կար, որի մեջ թարգմանած և գրված էր Աստվածաշնչի առաջին նախադասությունը։ Այդ գրքի վրայի նախշերը մանր էին փորագրված և շատ գեղեցիկ էր։ Կար նաև տարբեր փորագրություններով լուցկու փայտիկ և հասկ։ Ի դեպ, նրանք առանց խոշորացույցի չէին կարող պատրաստվել։ Հետո գնացինք սրահ, որտեղ ցուցադրված էր արծաթից, ոսկուց և տարբեր թանկարժեք քարերից պատրաստված իրեր։ Այնտեղ կային նաև տարբեր զարդատուփեր և զարդեր։ Մենք տեսանք նաև ասեղնագործած իրեր՝ սփռոցներ, օձիքներ, ափսեների տակդիրներ և այլն։ Այնտեղ ցուցադրվում էր նաև մի աթոռ, որը կոչվում էր «Երազանքների Աթոռ»։ Մենք հերթականությամբ նստեցինք և երազանք պահեցինք։  Մինչ այժմ իմ այցելած թանգարաններում, այսքան հետաքրքիր և գեղեցիկ իրեր չի տեսել։

Շնորհակալություն ընկեր Իվետային ու ընկեր Մարինեին այս հետաքրքիր ճամփորդության համար։

Ցտեսություն մինչ նոր հանդիպում․․․❤😍😙:)

Русский язык

1.Прочитать и пересказать притчу о весне.

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле его ног и табличкой  «Я слепой, пожалуйста помогите!». Один человек проходил мимо и остановился.
Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег.
Слепой узнал его по шагам и спросил не он ли был тот человек, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому».
Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на табличке была такая: «….»

       1.Что по вашему написал прохожий ?                                                                                     2.   Как вы  поняли эту притчу? Чему она вас научила?

2. Замени одним словом из 4 букв:   
Приятель — друг
Противник — враг
Солдат —воин
Работа — труд
Шагать —идти
3. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.Воск — волклес — левгол — пол

щит — кит

лист — лиса

роза — роса

корона — ворона

горка —

4. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

 • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
 • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
 • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
 • Надпись, надрез, надежда, надрубка.   
Պատկեր

The Cat and the Mouse

Once a mouse was walking along the street and suddenly a cat saw the mouse and caught it. The mouse said:
— Don’t eat me. I shall do what you want.
The cat said.
— Bring me a large piece of cheese.
The mouse went and said.
— Where can I find a piece of cheese?
But soon the mouse remembered that his friend’s father was a cheese-seller.
— I shall go and ask him to give me the largest piece of cheese. Then I shall take and give it to the cat so that it leaves me quiet. I went to the cheese-seller and said:
— Will you give me the largest piece of cheese. The seller gave it. I took and gave the cheese to the cat. And the cat let me free.