Իմ մասին

Photo 1

Բարև ձեզ, ես Մարիան եմ։

Ես ծնվել և ապրում եմ Երևանում։

ՈՒնեմ ոչ մեծ ընտանիք՝ հայրիկ, մայրիկ և երեք եղբայր։

Ես սովորում եմ Միջին դպրոցում։

Ես սիրում եմ նկարել, լողալ, պարել և բակում խաղալ նաև կարողանում եմ աշխատել Playbuzz բլոգով, իսկ այս հղումը կոգնի Ձեզ իմանալ Հովհաննես Թումանյանի մասին։ Սիրում եմ քաղցր միրգ և բանջարեղեն։

Շատ եմ սիրում իմ հարազատներին և ընկերներին։

Ես շատ կուզենայի ունենալ ընտանի կենդանի, հատկապես՝ կատու։

Շատ կուզենայի ճամփորդել, նոր երկրներ տեսնել, հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվել։

Երբ մեծանամ, կդառնամ բժիշկ։ Իսկ դրա համար պետք է լավ սովորեմ։

 

Թռչունի մտածմունքըtrchun

Advertisements

«Interesting facts about flowers»

  1. Plants are living things that, like animals, are able to do seven important things. They can move, grow, breathe, feed, reproduce (make new plants), make waste products and react to their surroundings.
  2. Plants are able to find out about their environment, and react to it. Animals use eyes, ears and other organs to sense their surroundings, but the way plants do this is much simpler. Their roots can sense water in the soil, and their leaves move towards sunlight when they detect it.
  3. In the right circumstances, some plants never stop growing. Bamboo shoots can grow more then 30 centimetres in a single day, and may reach 30 metres in a single growing season. Slow-growing lichens may take 50 years to grow just one square centimetre­­­­­­­­­­­!
  4. All plants are able to make new plants by a process called reproduction. Many plants grow flowers, which contain reproductive organs where seeds develop. Some flowers produce millions.

2018-2019 թվականի առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլան․

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն -Կերպարվես
Մարզական ակումբ — Նետաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում —
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս  — անգլերելի, լողի
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր
Տնային աշխատանք — +
Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ

Классная работа

Любимые профессии (или кем я хочу стать). Рассказываем.

Род имен существительных

Обрати внимание на слова, которые оканчиваются на -а, -я, но обозначают лиц мужского пола:

Дедушка, мама, сестра, папа, сын, внучка, брат, дядя, тётя, бабушка.

  • Закрепляем. Мой, моя, мое:

Свеча — моя
полотно — мой
друг — мой
взгляд — мой
дочка — моя
вьюга — моя
ружье — мое
озеро — мое
кроссворд — мой
жилище — мое
жидкость — мое
кино — мое
киносъемка — моя
килограмм — мой
свет — мой
поездка — моя
новоселье — мое
подъезд — мой
троллейбус — мой

  • Вставьте нуж/ное по смыслу слово.

Ягоды  очень ………. В них много …….. . На зиму ягоды ……., …………., варят ……. . Ягоды — источник витаминов.

Слова для справок: полезны, витаминов, сушат, замораживают, варенье.

Դաս 28 Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

 q

Տեսական նյութ

Ամբողջ թվերի համար ճիշտ են ոչ միայն գումարման օրենքները,

այլև բազմապատկման տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական

օրենքները։

Տեղափոխական օրենք

Երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը արտադրիչների տեղերը

փոխանակելիս չի փոխվում.

a · b = b · a։

Զուգորդական օրենք

Երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը մի երրորդ ամբողջ թվով

բազմապատկելու արդյունքը հավասար է այն ամբողջ թվին, որը

ստացվում է առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով

բազմապատկելու դեպքում.

(a·b)·c = a·(b·c)։

Բաշխական օրենք

Ցանկացած ամբողջ թվերի համար ճիշտ է նաև բազմապատկման

բաշխական օրենքը։

Որևէ ամբողջ թիվ երկու ամբողջ թվերի գումարով բազմապատկելու

արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը բազմապատկելով

յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված արդյունքները գումարելով

իրար.

a·(b +c) = a·b + a·c։

Քանի որ ամբողջ թվերի հանումը կարելի է հանգեցնել նրանց

գումարմանը, ուստի ամբողջ թվերի բազմապատկման բաշխական

օրենքը հանման նկատմամբ հանգեցվում է գումարման նկատմամբ

բաշխական օրենքին, այսինքն`

a (b – c) = a (b + (–c)) = ab + a (–c) = ab + (–ac) = ab – ac:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1.Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)=42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)= -120

բ) (–1) · (–1) · (–1 )= -1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=420

2.Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի

հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = — 5 · 10 · 8 · 6

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = + 1 · 2 · 3 · 4,

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = — 6 · 2 · 9 · 3,

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = + 4 · 4 · 3 · 3:

 

3.Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )= 5 * ( 3 — 2 ) = 5
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )= — 2 * ( 4 — 3 ) = -2
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=  — 7 * ( ( — 4 ) + 3 ) = 7
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )= — 6 * ( — 5 + 4 ) = 6

4.Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

Պատ՝․ 17

Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

Տեղափոխական օրենք

Օրինակ՝ a*b=b*a; 5*3=3*5

-3*2 = 2*(-3)

Զուգարդական օրենք

Օրինակ՝ a*(b*c)=(a*b)*c

5*(2*7)=(5*2)*7

Բաշխական օրենք

Օրինակ՝ a * ( b + c ) = a * b + a * c

3 * ( 7 + 8 ) = 3 * 7 + 3 * 8

4 * 5 + 5 * 6 = 5 * (4+6)

10 * 3 + 10 * ( — 4 ) = 10* ( 3 — 4 )

7 * ( — 5 ) + ( — 5 ) * 6= — 5 * ( 7 + 6 )