Իմ մասին

Photo 1

Բարև ձեզ, ես Մարիան եմ։

Ես ծնվել և ապրում եմ Երևանում։

ՈՒնեմ ոչ մեծ ընտանիք՝ հայրիկ, մայրիկ և երեք եղբայր։

Ես սովորում եմ Արևելյան դպրոց- պարտեզում։

Ես սիրում եմ նկարել, լողալ, պարել և բակում խաղալ նաև կարողանում եմ աշխատել Playbuzz բլոգով, իսկ այս հղումը կոգնի Ձեզ իմանալ Հովհաննես Թումանյանի մասին։ Սիրում եմ քաղցր միրգ և բանջարեղեն։

Շատ եմ սիրում իմ հարազատներին և ընկերներին։

Ես շատ կուզենայի ունենալ ընտանի կենդանի, հատկապես՝ կատու։

Շատ կուզենայի ճամփորդել, նոր երկրներ տեսնել, հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվել։

Երբ մեծանամ, կդառնամ բժիշկ։ Իսկ դրա համար պետք է լավ սովորեմ։

 

Թռչունի մտածմունքըtrchun

Advertisements

«ОРЕЛ И ДУБ»

Однажды в лесу дремучем, глухом                 
Поспорил царь-дуб с могучим орлом,
Кто дольше из них сумеет прожить,
Чья крепче к земле привязана нить.
Орел молвил: я, и дуб молвил: я,
И каждого спесь и гордость своя.
Расхваставшись так, затеяли спор,
И вот, наконец, каков уговор:
Пусть минет пятьсот — не меньше — годов,
И если царь птиц и дуб из дубов
В назначенный срок еще не умрут,
Друг с другом они пусть встретятся тут.
Крыльями взмахнул орел широко,
Оставил он лес, взлетел высоко.
И жил он, могуч,
На кручах, средь туч.
А дуб расстелил извивы корней,
И так он стоял всех выше, сильней,
Так сотни веков недвижен он был…
Промчались века. И срок наступил.
И старый орел, понурый, больной,
Едва ковылял по чаще лесной,
С одышкой в груди и хрипло крича,
И крылья свои едва волоча.
Добрался орел… Вокруг он глядит
И видит, что дуб упал и лежит.
И зелень еще свежа на ветвях…
Он страшной грозой повержен во прах.
«Эге, погляди,заносчивый дуб!
Сравни-ка теперь, кто времени люб.
До срока еще остался нам час,
А ты, великан, лежишь развалясь!»
«Полтысячи лет я стоя провел,
И лежа пятьсот мой выживет ствол.
Срок в тысячу лет судьбою мне дан», —
Орлу отвечал упавший титан.

Փետրվար 23

Անգիր սովորիր Վահան Տերյանի «Մթնշաղ» բանաստեղծությունը:

ՄԹՆՇԱՂ

V. Teryan

Ես սիրում եմ մթնշաղը նրբակերտ,
Երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ,
Երբ ամեն ինչ, խորհրդավոր ու խոհուն,
Ցրնորում է կապույտ մութի աշխարհում…
Չըկա ոչ մի սահման դնող պայծառ շող,
Աղմուկի բեռ, մարդկային դեմք սիրտ մաշող.—
Հիվանդ սիրտըդ չի՛ տրտնջում, չի՛ ցավում,
Որպես երազ մոռացումի անձավում.
Եվ թվում է, որ անեզր է ամեն ինչ —
Ու ողջ կյա՛նքդ — մի անսահման քաղցր նինջ…

 • Օրվա ո՞ր պահն ես դու ավելի շատ սիրում: Նկարագրիր օրվա այդ հատվածը:

Ես սիրում եմ  դպրոցում անցկացրած իմ ժամանակը։ Որովհետև ես դպրոցում վեց ժամ դաս եմ սովորում, իսկ դասամիջոցներին սիրում եմ ընկերուհիներիս հետ խաղալ և զբաղվել նկարչությամբ կամ ձեռքերով ինչ-որ բան պատրաստել։

Փետրվարի 23. 2018թ.

Թեմա՝ Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի, 10-ի:

Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի և 10-ի

Գիտենք, որ ցանկացած a բնական թիվ կարելի է գրել որոշ թվով տասնյակների և նրա գրառման միավորների թվանշանի գումարի տեսքով:
Օրինակ՝
37=310+7
124=1210+4
6782=67810+2
Առաջին գումարելին՝ m10 բաժանվում է 2-ի, 5-ի և 10-ի, քանի որ՝ այդ արտադրյալի 10 արտադրիչը բաժանվում է բոլոր այդ թվերի վրա:

Ուշադրություն

a թվի բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի և 10-ի կախված է a թվի գրառման վերջին թվանշանից՝ n-ից:
1. Բաժանելիությունը 2
Եթե թվի գրառման վերջին թվանշանը բաժանվում է 2-ի (զույգ է), ապա թիվը բաժանվում է 2-ի:
Օրինակ՝
910121643761028 թվերը բաժանվում են 2-ի, քանի որ նրանց վերջին թվանշանները՝ 0,2,4,6,8 բաժանվում են 2-ի (զույգ են):
2. Բաժանելիությունը 5
Եթե թվի գրառման վերջին թիվը 5-ը կամ 0-ն է, ապա թիվը բաժանվում է 5-ի:
Օրինակ՝
3549013405 թվերը բաժանվում են 5-ի, քանի որ դրանց վերջին թվանշանը 5 է կամ 0:
3. Բաժանելիությունը 10
Եթե թվի գրառման վերջին թիվը 0-ն է, ապա թիվը բաժանվում է 10-ի:
Օրինակ՝
40, 480, 3700 թվերը բաժանվում են 10-ի, քանի որ դրանց բոլորի վերջին թվանշանը 0-ն է:

Առաջադրանք 1. Պետք է ընտրել բաժանարարները՝

25 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 730 թիվը:
 • միայն 2 -ի և 10 -ի
 • միայն 2 -ի և 5 -ի
 • ոչ մեկի
 • բոլոր երեքի
 • միայն 2 -ի
 • միայն 5 -ի
 • միայն 10 -ի
 • միայն 5 -ի և 10 -ի

Առաջադրանք 2.

235 թիվը բաժանվում է 5-ի:

Առաջադրանք 3.

669258124125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:
Պատասխան՝92

Առաջադրանք 4.

Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է 1 մնացորդ։

Առաջադրանք 5.

Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤ 495 անհավասարմանը:
Պատասխան՝ անհավասարմանը բավարարող ամենափոքր բնական թիվը       435    -ն է:

Առաջադրանք 6.

8745612

Մեծ խորանարդի ծավալը՝

V = a x a x a

Փոքր խորանարդի ծավալը՝

V2=(a : 2) x (a : 2) x (a : 2)=(a x a x a) : (2 x 2 x 2)= (a x a x a) : 8=V : 8

V2 = V : 8

Պատ․՝ կփոքրանա 8 անգամ։

Առաջադրանք 7. Կատարում ենք բաժանում՝

409:45=9 (4մն․)
269:11=24 (5մն․)
893:33=27 (2մն․)
376:23=16 (8մն․) 
23:3= 7 (2մն․)
78:9=8 (6մն․)

Փետրվարի 22. 2018թ.

Թեմա՝  Բաժանարարներ և բազմապատիկներ: Արտադրյալի, գումարի և տարբերության բաժանելիությունը:

Արտադրյալի, գումարի և տարբերության բաժանելիությունը

Դիտարկենք հետևյալ արտադրյալը՝ 2473=1752:

Արտադրիչներից մեկը բաժանվում է 3-ի, քանի որ՝ 24:3=8: Կարելի է համոզվել, որ ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է 3-ի՝ 1752:3=584:
2558=1450 արտադրյալի մեջ 25 արտադրիչը բաժանվում է 5-ի: Նույն կերպ կարելի է եզրակացնել, որ ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է 5-ի՝ 1450:5=290:

Այսպիսով, ստանում ենք արտադրյալի բաժանելիության հայտանիշը:

Եթե արտադրյալի արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա:

Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում է с-ի, ապա ab-ն ևս բաժանվում է с-ի:

Օրինակ՝
Դիտարկենք 12 և 21 թվերի գումարը՝ (12+21): Այս գումարի յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է 3-ի վրա: Ստուգելով ստանում ենք, որ գումարը՝ 33-ը ևս բաժանվում է 3-ի: Այսպիսով, ստանում ենք գումարի և տարբերության բաժանելիության հայտանիշները:

Հայտանիշ 1.
Եթե յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ գումարը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն և c-ն բաժանվում են b-ի վրա, ապա (a+c) ևս բաժանվում է b-ի վրա:

Հայտանիշ 2.
Եթե գումարելիներից մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, իսկ մյուսը չի բաժանվում, ապա ամբողջ գումարը ևս չի բաժանվում այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են b-ի վրա, իսկ c-ն չի բաժանվում b-ի վրա, ապա (a+c) ևս չի բաժանվում է b-ի վրա:
12-ը բաժանվում է 3-ի, իսկ 22-ը՝ ոչ: Ապա (12+22)-ը չի բաժանվում 3-ի վրա:
Հայտանիշ 3.
Եթե գումարելիներից մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, և ամբողջ գումարը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա, ապա երկրորդ գումարելին ևս բաժանվում է այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են b-ի վրա, և (a+c)-ն բաժանվում է b-ի վրա, ապա c-ն ևս բաժանվում է b-ի վրա:
12-ը բաժանվում է 3-ի, և (12+21)-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 21-ը ևս բաժանվում է 3-ի:
Հայտանիշ 4.
Եթե թիվը բաժանվում է երկրորդ թվի վրա, որը բաժանվում է երրորդ թվի վրա, ապա առաջին թիվը ևս բաժանվում է երրորդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են c-ի վրա, իսկ c-ն բաժանվում b-ի վրա, ապա a-ն ևս բաժանվում է b-ի վրա:
48 -ը բաժանվում է 12-ի, և 12-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 48-ը ևս բաժանվում 3-ի:
 
Հայտանիշ 5.
Եթե նվազելին և հանելին բաժանվում են որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ տարբերությունը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա:
(3520) տարբերությունը բաժանվում է 5-ի, քանի որ, 35-ը և 20-ը բաժանվում են 5-ի:

Առաջադրանք 1.

Մի տոպրակում կա 14 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 28: Արդյո՞ք հնարավոր է ընկույզները հավասար բաժանել 6 ընկերների միջև:
Ոչ՝․ հնարավոր չէ, որովհետև 14 + 18=32  հետո էլ 32 ։ 6=5 (2մն․)

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այնպիսի x բնական թիվ, որ (28+x) գումարը բաժանվի 7-ի:
 • 14
 • 12
 • 5

Առաջադրանք 3.

452

3, 2, 5, 6։

Առաջադրանք 4.

2134

Ոչ՝, որովհետև 53 ։ 2=26 (1մն)  դա նշանակում է մեկ աշակեր իր մի հատ տետրը չի հանձնել։

Առաջադրանք 5.

5842

Առաջադրանք 6.

6546

 

Առաջադրանք 7.

Գտնել 10-ի և 24-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի գումարը:

10 + 1=11

 

 

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

ոյ, յո-իո

 

 1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
  Միլիոն, յոդ, չեմպյոն, ռադիո, մարմարիոն, արդյոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապ-նյան, Պյոտր, ռադյոկայան:
 2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:

Գոյ — գոյական, գոյություն, գոյակ, գոյաձև, գոյամիջոց։

Յոթ — յոթանոց, յոթանկյուն

 1. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) Խոյակների վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտնի համար է:
Դ) Ռադիոները հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) Թեորեմ կարելի է ապացուցել:

4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

Յոդից կարելի է ստանալ յոթ գույներ։

Երբ իմ ոտքին յոդ քսեն նոր ես կարող եմ յոթ հատ խաղ խաղալ։

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն ևայո բառերը:

Արդյոք դու քո մոտ միլիոն դրամ կ՞ա։

Այո բայց ես նոյեմբերից նորից կսքսեմ հավաքել որովհետև ուզում եմ իմ մոտ լինի երկու միլիոն։

Մարիա Աբրահամյան— Չքնաղ Քանաքարա, ես՝ երիտասարդ Դիվանաս, եղել եմ Ոսկի քաղաքում։

Մարիա Աբրահամյան — Ոսկի քաղաքը… էլ մի՛ ասի, տիրուհի, թե ինչ զարմանալի բան է էդ Ոսկի քաղաքը, որ ես ընկա մեջը… Առևտրական գործերով անցնում էի աշխարհքից աշխարհք, հազար ու մի աշխարհ ընկա, հազար ու մի քաղաք տեսա՝ հազար ու մի հրաշալիքներով լիքը… Մի անգամ էլ, մի աշխարհքում, որի անունը լեզվիս ծերին է և հիմի կասեմ որտեղ որ է, տեսնեմ հեռվում մի ահագին տարածություն վառվում է արևի տակ, ինչպես մի հսկայական հրդեհ։

— Էս ի՞նչ հրաշք է,— հարցնում եմ ընկերներիս։

— Ոսկի քաղաքն է,— ասում են ինձ։

Ճշմարիտ որ Ոսկի քաղաք… Մոտենում ենք, ի՜նչ տեսնենք՝ տները ոսկի, ծառերը ոսկի, փողոցները ոսկի… Մարդիկ էլ ոչ աշխատում են, ոչ չարչարվում են, նստած ուտում-՚խմում ՛են…

Մարիա Աբրահամյան  — Մնա մեզ մոտ, ամուսնացի իմ հետ, դարձիր մեր ազատ ու առատ աշխարհի թագավորը։

Մարիա Աբրահամյան — Տա՛ր, իրան Քանաքարայի մոտ։

Մարիա Աբրահամյան — Մի՛ վախենա, Դիվանա, ու մի՛ զարմանա։ Տեսնո՞ւմ ես, Ոսկի քաղաքի թագուհին եմ ես՝ կախարդ Գոհարը։ Իմ աղջիկն է Քանաքարան։ Մանուկ հասակում Սև դևը նրան հափշտակեց ու տարավ։ Էն օրվանից ամեն եկվորի ինձ մոտ էի հրավիրում, հարց ու փորձ էի անում, պատկերն էի ցույց տալի, բայց ոչ ոք չէր իմանում, թե ուր է ընկել նա։ Եվ ահա դու եկար նրա սիրով ոգևորված ու վերադառնում ես, կրկին նրա մոտ։ Քո սերը փորձելու համար էր, որ ես քեզ արի էն ամեն առաջարկներն իմ քաղաքում։ Եվ դարձյալ քեզ փորձելու համար էր՝ ես առա ուրիշ կերպարանք, քեզ փորձելու համար։ Ստեղծեցի էս փորձանքն ու էս վայելչությունները, որ լոկ երևույթ են միայն։ Այժմ ես հավատում եմ քեզ, հավատում եմ քո սերին ու քո բարությանը։ Դու, հիրավի, այժմ երջանիկ կանես և իմ Քանաքարային, և ամեն մարդու։ Վերջապես այժմ դու գիտես երջանկության գաղտնիքը։

Փետրվարի 19. 2018թ. մաթեմ

Թեմա՝ Ուղղանկյունանիստ: Ուղղանկյունանիստի ծավալը:

Առաջադրանք 1.

Չափեցին լճակի ծավալը: Հետևյալ բանաձևերից ո՞րը կարող է լինել լճակի V ծավալը:
Լուծում՝ 

Պատասխան՝

 • V=75000մ³
 • V=94000մ
 • V=70000մ²
 • V=72000մ²

Առաջադրանք 2.

Psk_taisnst.png
Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա հիմքի կողմերը 4 սմ և 9 սմ են, իսկ բարձրությունը 4 սմ է:
Լուծում։
1․ 4 x 9 x 4=144սմ V

Առաջադրանք 3.

Գտիր խորանարդի կողի երկարությունը, եթե նրա ծավալը 64 մ³ է:

Լուծում։

1․ 4 x 4 x 4=64սմ

Առաջադրանք 4.

Cube_t2.png
Որոշիր խորանարդի A կետի հեռավորությունը C կետից, եթե B կետի հեռավորությունը A կետից 56 սմ է:
Լուծում։
1․

 

Առաջադրանք 5.
ււււ.png

Ուղղանկյան մի կողմը 63 սմ է, իսկ պարագիծը՝ 156 սմ: Որքա՞ն է ուղղանկյան երկրորդ կողմը:
Լուծում։
1․63 x 2=126սմ
2․ 156 — 126=30սմ
30 ։ 2=15սմ
երկարություն — 63
Լայնություն — 15
Պատասխան՝ ուղղանկյան երկրորդ կողմը 15 սմ է:

Առաջադրանք 6.

Տրված է ուղղանկյուն:
E                                      L
Taisnsturu_skaits1.png
M                                    N

Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն այնպես, որ երկու ուղղանկյունների համար LN կողմը լինի ընդհանուր:

E                                     L                                    L1
Taisnsturu_skaits2.png
M                                    N                                   N1
Քանի՞ ուղղանկյուն կա նկարում՝ 3 ուղանկյուն
Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն:
E                                      L                                      L1                                  L2
Taisnsturu_skaits3.png
M                                   N                                       N1                                 N2
Քանի՞ ուղղանկյուն կա հիմա՝ 4 ուղանկյուն
Ենթադրենք, թե 1-ին ուղղանկյանը ավելացված են ևս 6 ուղղանկյուններ:
Քանի՞ ուղղանկյուն կլինի այդ դեպքում՝

Փետրվարի 21. 2018թ.

Թեմա՝  Բաժանարարներ և բազմապատիկներ:

Բաժանարարներ և բազմապատիկներ
Օրինակ՝
Տոնական սրահը զարդարելու համար ձեռք բերեցին 45 մեխակ, որոնցից կազմեցին միևնույն թվով ծաղիկներ պարունակող ծաղկեփնջեր:
Մտածելով, թե քանի՞ ծաղկեփունջ կարելի է կազմել, ստանում ենք, որ կարող է լինել 9 ծաղկեփունջ, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 5-ական մեխակ՝ 45:9=5:
Եթե բնական թիվն անմնացորդ բաժանվում է երկրորդ բնական թվի վրա, ապա առաջին թիվը կոչվում է երկրորդի բազմապատիկ, իսկ երկրորդ թիվը՝ առաջինի բաժանարար:
Suns2.png
Ուրեմն՝ 45 թիվը 9-ի բազմապատիկ է, իսկ 9 թիվը՝ 45-ի բաժանարարը:
Շարունակելով մտածել ծաղկեփնջերի խնդրի մասին, նկատում ենք, որ օրինակ 8 ծաղկեփունջ հնարավոր չի լինի կազմել, քանի որ 45-ը անմնացորդ չի բաժանվում 8-ի վրա: Սա նշանակում է, որ 8 թիվը 45 -ի բաժանարարը չէ, իսկ 45 թիվը 8-ի բազմապատիկը չէ:
a թվի բաժանարար կոչվում է այն թիվը, որի վրա a-ն բաժանվում է անմնացորդ:  
Դիցուք m-ը և n-ը բնական թվեր են: m թիվը կոչվում է n թվի բաժանարար, եթե գոյություն ունի այնպիսի k բնական թիվ, որ՝ n=mk:
Օրինակ՝ 5-ը 120 թվի բաժանարարն է, քանի որ՝ 120=524:
15 թիվն ունի չորս բաժանարարներ՝ 1,3,5,15, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրի վրա այն բաժանվում է անմնացորդ:

1 թիվը ցանկացած բնական թվի բաժանարարն է:

a բնական թվի բազմապատիկ կոչվում է այն թիվը, որը անմնացորդ բաժանվում է a-ի:

Ցանկացած բնական թիվ ունի անվերջ թվով բազմապատիկներ:
Բնական թվի ամենափոքր բազմապատիկը հենց ինքը թիվն է:
Օրինակ՝   9-ը թվի առաջին հինգ բազմապատիկները հետևյալ թվերն են՝ 9,18,27,36,45:

Հասկանում եմ շատ է բայց պետք է գրենք:

Առաջադրանք 1.

Ճի՞շտ է, որ 5-ը 25 թվի բաժանարարն է:
Պատասխան՝Այո՝ Քանի որ 25-ը բաժանվում է 5-ի։
 

Առաջադրանք 2.

Թվարկիր 9 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
Պատասխան՝9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99։

Առաջադրանք 3.

Առանց հաշվարկների որոշիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 1945 արտադրյալը:
Պատասխան՝ 1945 արտադրյալը  3-ի բազմապատիկն է:

Առաջադրանք 4.

5543241

ա) 10 — 1, 2, 5, 10:

բ)15 — 1, 3, 5, 15:

գ)18-1, 2, 3, 6, 9, 18:

դ)20 — 20, 1, 2, 4, 5, 10:

ե)24 — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24:

զ) 27 — 1, 27, 3, 9:

է)31-1, 31։

ը)32-1, 32, 2, 16, 8, 4։

թ)40 — 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5, 8։

ժ)56 — 1, 28, 56, 2, 4, 14, 7, 8։

Առաջադրանք 5.

5413

ա) 1 — 12, 85, 90, 6000, 3561:

բ)2 — 4, 6, 8, 10, 12:

գ)5 — 10, 15, 20, 25, 30:

դ)11 — 22, 33, 44, 55, 66:

ե)36 — 72, 108, 144, 180, 216:

զ)57 — 114, 171, 228, 285, 342:

է)121 — 242, 363, 484, 605, 726:

ը)572 — 1144, 1716, 2288, 2860, 3452:

թ)901 — 1802, 2703, 3604, 4505, 5406:

ժ)1200 — 2400, 3600, 4800, 6000:

Առաջադրանք 6.

5241

18 : 2=9

18 : 9=2

18 : 6=3

18 : 3=6

18 : 18=1

Առաջադրանք 7.

4521

Լուծում։

1․ 90 : 5=18շարք

2․ 90 ։ 6=15շարք

Պատ՝․ երկուսի դեպքում էլ կլինի։